KEEF & DDC principen skapar effektiv delaktighet!

Delaktighet är viktigt och låt oss klargöra två bra principer för hur man kan skapa delaktighet då det har blivit ett viktigt begrepp i de flesta företag både nationellt och internationellt.

Begreppet, delaktighet, bör dock definieras och förklaras för alla medarbetare, då det är ett viktigt steg för att skapa dess riktiga dynamik och synergi.

I alltför många företag kan det tolkas som en form av demokratisk kultur som stödjer rättvisa eller att ”alla ska vara med”.
Det här kan skapa fel förväntningar samt långsamma och ineffektiva ide´- och beslutsprocesser med alltför många deltagare och möten.

Begreppet KEEF bör introduceras för att delaktighet ska ses som en del av företagets grundfilosofi gällande effektivitet och ”rätt man på rätt plats”.
Ansvarig ledare ska utgå från vilken KEEF som varje idé eller beslut kräver för att skapa ett utkast eller beslut av hög kvalité.

Om ni exempelvis diskuterar utveckling av kaffe som produkt så bör ledaren analysera vilka medarbetare som är lämpliga att vara delaktiga utifrån sin kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga. Vem kan odling, miljöaspekten, logistik, kvalité, rostning e.t.c?
Det här innebär att delaktighet i varje idé- och beslutsprocess utgår från KEEF, med färre antal medarbetare men däremot mer insatta och engagerade i frågeställningarna. Ledarens roll är att bemanna utifrån KEEF, planera (erhålla verktyg), tid satt och få fram ett beslutsunderlag.
Ord som rättvisa, konsensus och ”alla ska vara med” alternativt toppstyrda idé- & beslutsprocesser får ge vika, för en framgångsrik KEEF -process.

DDC – principen är en balans mellan ledarskap och chefskap Är delaktighet en onödig och omständlig faktor som fördröjer idé- eller beslutsprocessen?
Ska medarbetare ”känna sig” delaktiga för att en förväntan på rättvisa, humanism eller demokrati ska finnas i organisationen?
Varför är det alltför många ledare som känner osäkerhet om att få ”sätta ner foten”? Hur länge ska en bra idé processas innan den förverkligas genom ett beslut och ett genomförande? I många företag har man infört begreppet DDC – principen.

Syftet är att utgå från att medarbetare ska vara delaktiga enligt KEEF.
Trots detta kan många uppleva att processen dröjer eller att tidsplaner skjuts framåt i allt för stor utsträckning. I sådan situation bör ledaren kommunicera en möjlighet att utvärdera varför delaktigheten inte fungerar enligt överenskommelser kring målsättningar, innehåll, kvalité och tidplan.

Kommunikationen till medarbetare är att åtgärda de områden man varit överens om alternativt att ledaren fattar ett eget beslut utifrån sin formella roll som chef. DDC-principen innebär att i så stor utsträckning som möjligt låta ledarskapet och en delaktighetskultur råda men om det inte fungerar pga olika anledningar får ledaren utöva formell makt.
DDC-principen är en förkortning av orden Delaktighet, Delaktighet och Chefskap.

Författarna av denna artikel är Samuel Siitonen & Ernie Lagerstrand

By | 2023-01-03T11:04:37+00:00 januari 3rd, 2023|Okategoriserad|