Loading...
Våra tjänster 2017-10-25T15:43:11+00:00

JAZZ 7-3-3

Dagens arbetsliv präglas av snabb utveckling och konstanta förändringsprocesser. Detta ställer krav på kunskap om hur man framgångsrikt leder olika förändringsarbeten i verksamheten.

Jazz 7-3- 3 är ett ledarskaps- och organisationsprogram, framtaget av Eurojazz, med fokus på förändring och utveckling. Jazz handlar om att medvetengöra och förtydliga både organisationers och individers styrkor och svagheter, för att sedan kunna utveckla dem.

Jazz består av tre delar som tillsammans formar ett holistiskt utvecklings-program för framgångsrikt förändringsarbete. Välkommen till Jazz 7-3-3!

JAZZ 90%

Varför bör man träna alla ”lagspelare” i ledarskap, samarbete, problemlösning, beslutsfattande, konflikthantering e.t.c? Ett positivt utvecklings- och förändringsarbete har blivit mer eller mindre nödvändigt i den moderna och mycket föränderliga företagsvärlden.

JAZZ ANALYSER

Olika verktyg används i organisationer för att precisera mätbara mått och för att skapa tydliga målsättningar.

När startar vi?

VI HJÄLPER DIG MED DITT FÖRÄNDRINGSARBETE