JAZZ 90% 2017-11-06T10:52:00+00:00

JAZZ 90%

Varför bör man träna alla ”lagspelare” i ledarskap, samarbete, problemlösning, beslutsfattande, konflikthantering e.t.c? Ett positivt utvecklings- och förändringsarbete har blivit mer eller mindre nödvändigt i den moderna och mycket föränderliga företagsvärlden.

Forskningen har visat att en stor del av alla utvecklings- och förändringsprojekt misslyckas. En förklaring till detta är att man inte har gett organisationens medlemmar möjlighet att vidareutveckla och fördjupa den generella förståelsen för ledarskap/ medarbetarskap, gruppdynamik och organisationsutveckling. Man har därför inte nödvändiga redskap för att kommunicera på ett fungerande sätt eller insikt om varför förändringsarbete kan te sig så lockande för vissa men skrämmande för andra.

Syftet med Jazz90% är att öka insikten om det egna ledarskapet/medarbetarskapet och de egna styrande värderingarna samt att bättre förstå hur andra människor resonerar i samma situation. Med större insikt om divergenta eller samverkande värderingar kan man få till stånd ett mer adekvat samarbetsklimat, bättre problemlösning, ökad kvalitet och effektivitet i beslutsfattande.

“JAZZ – träningsmodul och förändringsarbete för medarbetare“ ger en fördjupad möjlighet att arbeta vidare med de begrepp som lanseras i boken Jazz 90 %. Träningen syftar även till att öka insikten om hur såväl enskilda medarbetare som olika team i organisationen kan bidra till att bättre hantera en kontinuerlig förändring och utveckling.