Loading...
Hur vi jobbar 2017-10-27T11:47:01+00:00

Alla vill se förändringar- framför allt i sina personliga mål, utmaningar och uppgifter. 

ERNIE LAGERSTRAND

The Eurojazz way

Vi är oftast medvetna om att förändringar är en pågående process och beroende på hur vi förhåller oss till dem skapas antingen möjligheter eller hinder. Alla vill se förändringar framför allt i sina personliga mål, utmaningar och arbetsuppgifter! 

Vi hjälper företag att analysera om balansen mellan resultat och människa är tillfredsställande, vi lägger upp anpassade träningar utifrån behovsbilden, vi hjälper till att leda riktiga förändringar både på individ, team eller enhetsnivå. Ibland kan förändringarna innebära att vi fokuserar på praktiska åtgärder i form av planering, målarbete, projektledning och målstyrning alternativt att vi fokuserar på ledares och medarbetares förmåga att samarbeta, problemlösa samt utveckla medvetenhet och transparens kring individuella beteendemönster.

Utmaningen

Från Leverantör till samarbetspartner

Förr

Leverantör

Ledarkurser

1-2 arbetsdagar

Fokus på ledarskap

Kick-off föreläsningar

Personlig coach

Konferenser

NMI/NKI mätningar

Belöning, motivation. Fokus på individ

2018

Partnerskap

Resultatorientering

12-24 månader

Krav på utveckling & förändring

Chefskap & Ledarskap

Medarbetarskap

Distansutbildning

Bolag, funktions & individutveckling

Mätbara resultat

När startar vi?

Insikt är första steget till förändring