Loading...
Hem 2017-11-06T11:17:54+00:00

Alla vill se förändringar- framför allt i sina personliga mål, utmaningar och uppgifter. 

ERNIE LAGERSTRAND

Vilka är vi?

Varje dag, året om designar och utvecklar vi företag och organisationer för att skapa bättre resultat, förbättra människors välmående och skapa tillväxt! Vi har över 25-års erfarenhet av att leda riktiga förändringsprojekt med krav på objektiva resultat. Vi tror inte att genvägar i form av förenklade ledarskapsprofiler, isolerade insatser, checka kick-offer eller enstaka kurser ger hållbara resultat.

Vi är oftast medvetna om att förändringar är en pågående process och beroende på hur vi förhåller oss till dem skapas antingen möjligheter eller hinder. Alla vill se förändringar men alltför få vill se en förändring i sin person eller uppgift!

Vi hjälper företag att analysera om balansen mellan resultat och människa är tillfredsställande, vi lägger upp anpassade träningar utifrån behovsbilden, vi hjälper till att leda riktiga förändringar både på individ, team eller enhetsnivå. Ibland kan förändringarna innebära att vi fokuserar på praktiska åtgärder i form av planering, målarbete, projektledning och målstyrning alternativt att vi fokuserar på ledares och medarbetares förmåga att samarbeta, problemlösa samt utveckla medvetenhet och transparens kring individuella beteendemönster.

Utmaningen

ROI –
från leverantörer till samarbetspartner?

Leverantörer?

 

Ledarkurser

1-2 arbetsdagar

Fokus på ledarskap

Kick-off föreläsningar

Personlig coach

Konferenser

NMI/NKI mätningar

Belöning & motivation. Fokus på individ

Partnerskap?

 

Resultatorientering

Transformering under 24 månader

Krav på utveckling & förändring

Chefskap & Ledarskap

Medarbetarskap

Distansutbildning

Bolag, funktions & individutveckling

Mätbara resultat/ROI

Våra tjänster

Ledarskaps- och organisationsprogram, framtaget av Eurojazz, med fokus på förändring och utveckling för organisationer och individers styrka.

Träningsmodul och förändringsarbete för medarbetare

Verktyg för att precisera mätbara mått och målsättningar

När startar vi?

VI HJÄLPER TILL ATT LEDA RIKTIGA FÖRÄNDRINGAR