ANALYSER 2017-11-06T11:01:54+00:00

ANALYSER

Olika verktyg används i organisationer för att precisera mätbara mått och för att skapa tydliga målsättningar.

Jazz Analyser används som moduler för att få fram enskilda behov för företag, organisationer, enheter och t.o.m individer. Jazz Analyser kombinerar och balanserar tre olika perspektiv som fungerar som holistiska mått och målsättningar; Resultat, Människa och Utveckling. De tre hörnstenarna är avgörande för en balanserad utveckling av företag och organisationer.

  • Resultat innebär företagets faktiska resultat i pengar, produktivitet och effektivitet.
  • Människornas välmående innebär mått i form av nöjdhet, sjukfrånvaro och personalomsättning.
  • Utveckling innebär företagets förmåga att utveckla antal innovationer, marknader, kunder
    och genomförda förändringsprogram/metoder.

Jazz Analyser används även för att bedöma företagskulturer & arbetssätt (skillnader mellan önskvärd och verklig) och team- & gruppnormer. Vi genomför även bedömningar på enskilda individers chefs- & ledarpreferenser (stilar, beteenden & arbetssätt), både självanalyser och kollegors bedömningar, för att skapa ökad självinsikt och individuella utvecklingsmöjligheter. I våra organisationsprogram genomför vi även bedömningar på medarbetares beteendepreferenser (stilar, beteenden & arbetssätt) i samma syfte.