Förväntningar.
– ett ledarskap som skapar pianola (ett ”självspelande piano”)
Förväntningar är en del av ledarskapets finaste och effektivaste hemligheter.

Vägen till att kunna arbeta med förväntningar kan vara lång eftersom den kan kopplas till en referensbaserad auktoritet.
Det innebär att ledare som har lyckats och kan visa framgångsrika resultat över tid har en form av auktoritet per automatik.
Det hen tycker, beskriver, genomför eller omfamnar får genomslag bland medarbetare. Att förvalta denna form av pund är naturligtvis viktigt för varje enskild ledare utan att bli självgod eller alltför medveten/manipulativ i sitt ledarskap.
Alla ledare kan dock använda förväntningar som verktyg i sitt ledarskap utan att ha ”alla år av framgång” i sitt cv.

Här följer några tips på hur en ledare kan arbeta med förväntningar i sitt ledarskap:
a. Använd ordet ”förväntningar” i ditt vokabulär. Beskriv vad det innebär för dig och hur den hjälper alla i teamet att bidra och prestera.

b. Att få respekt kan innebära att ord och handling gör skillnad….

c. Var specifik i återkoppling och förväntningar på beteenden….

d. Lev som du lär – ber du medarbetare att komma förberedda till möten så bör du alltid gå i bräschen för densamma. Samma gäller att genomföra aktiviteter i både innehåll och tid.

e. Förväntningar på att leva upp till värderingar är likaså viktigt. Om värderingarna är en väg till ett kollektivt framgångsrikt beteende så ska ledaren leva upp till dem tiofalt.
f.Coacha individer med hjälp av förväntningar. Beskriv scenarier och även belöningar.

g. Fira ”små segrar” på vägen. Ta upp individuella beteenden och belöna alla genom uppmuntran.

h. Arbeta med hela teamet och använd ord som ”vi”, ”tillsammans”, ”laget”. Detta skapar förväntningar på alla inklusive individualister.

i. Arbeta med mål och delmål. Var noggrann med att följa upp densamma. Målen är en form av helhetsbild för året eller månaden. Målen är även överenskommelser som varje ledare och medarbetare är överens om. Ingen vill bryta löften.

j. Skratta inte bort allvarliga frågor eller situationer. Vi kan ”alla göra fel” eller ”det är mänskligt”. Att hålla sig till sak, överenskommelser, målsättningar eller tidsplaner är en kompromisslös situation. Naturligtvis om alla är överens om en ny situation eller åtgärd så kan ”kompromiss” förekomma och ibland är detta nödvändigt tack vare ny fakta eller händelse utanför vårt inflytande.

Vad kan fungera i ditt ledarskap och vad fungerar bra?

Artikel skriven av Ernie Lagerstrand & Samuel Siitonen

By | 2022-10-02T22:00:13+00:00 oktober 2nd, 2022|Okategoriserad|