Vi satsar på nya erbjudanden utifrån kundbehov.

  • Konflikthantering är ett viktigt område i alla företag.

I de flesta fall definieras konflikthantering utifrån rationella modeller och metoder samt när redan en konflikt inträffat. Kunskapen är naturligtvis viktig men den är oftast inte tillräckligt pro-aktiv.

Vi kompletterar rationella modeller med dynamiska med tanke på att i de flesta fall är beteenden, normer & kultur antingen en styrka eller hämmande effekt i konflikter.

Vi definierar s.k konfliktbeteenden och dess uppkomst för att kunna skapa självinsikt samt att arbeta med early-warning signaler organisationen. Olika ledarpreferenser, teamkulturer och t.o.m organisationskulturer har olika benägenhet (risker) att skapa konflikter.Det är även beroende på dess relationer till varandra. Vi kommer att arbeta med pilotprojekt under 2020 på skarpa kundcase.

Materialet kommer att finnas som komplement till våra två huvudlitteraturer jazz 7-3-3 & jazz 90.

By | 2020-01-08T17:31:44+00:00 januari 2nd, 2020|Okategoriserad|