Vi satsar på nya erbjudanden utifrån kundbehov. Förändringsledning är ett viktigt område i alla företag. I de flesta fall definieras förändringsledning utifrån rationella modeller och metoder.

Vi vet att strukturkapitalet är en viktig del i förändringar i form av affärsplaner, operativ utvecklingsplaner i olika verksamheter, tydliga mål och de processer som definieras för att genomföra förändringar.

Vi kompletterar rationella modeller med dynamiska med tanke på att i de flesta fall är beteenden, normer & kultur en styrka eller hämmande effekt på förändringar.

Vi definierar s.k förändringsbeteenden och dess styrkor utifrån enskilda ledarpreferenser, teamkulturer och organisationskulturer.

Vi kommer att arbeta med pilotprojekt under 2020 på skarpa kundcase.

Materialet kommer att finnas som komplement till våra två huvudlitteraturer jazz 7-3-3 & jazz 90.

By | 2020-01-08T16:01:57+00:00 januari 2nd, 2020|Okategoriserad|