”Vårt bolag leder innovationen i koncernen…

”Vår IT enhet är från grunden helt ny tack vare jazz” säger ansvarig chef för IT enheten i en av Sveriges största privatägda koncerner. Vi har arbetat exemplariskt med förändringsarbete från första stund. Genom att göra en förstudie där både enhetens medarbetare och våra kunder involverades fick vi en gemensam helhetsbild kring behov och problemställningar. Efter det har vi genomfört en affärsplan med praktikfall som problemlösning.

Genom att använda jazz som verktyg för att bedöma individernas och teamets prestationer har vi samtidigt kunna utvecklat ett dynamiskt team. Vi kommer att fortsätta med jazz under 2016 för att coacha teamansvariga och genomföra 7-8 förändringsprojekt baserat på affärsplanen. I dessa workshops och möten ska vi även genomföra personlig återkoppling och vidareutveckla vårt ledarskap & samarbete inom hela koncernen.

By | 2017-10-26T16:00:05+00:00 oktober 23rd, 2017|Creative|