Ledning & medarbetare i aktivt förändringsarbete

”Vi vill utgå från att ägarna och styrelsen har samma strategiska målsättning som gör att vår ledning har tydliga förväntningar på att förvalta och utveckla bolaget” säger VDn för ett framgångsrikt privatägt bolag från 1920-talet.

Vi har en stabil ägarkrets, stabila kunder och stabila projekt men vi vill satsa på innovation och proaktiv förändringsledning. VDn fortsätter med att säga; ”Vi valde jazz för att deras konsulter arbetar med ett strategiskt perspektiv i kombination med målstyrd förändringsarbete med alla våra medarbetare och våra affärsområden som de representerar”.

”Bara genom att läsa böckerna (jazz 7-3-3 för chefer) och (jazz 90% för medarbetare) skapas viljan och nyfikenheten att ta tag i både sina egna behov och de organisatoriska utmaningarna vi har” säger vVD. Nu har vi påbörjat ett 24-månaders förändringsarbete som utgår från en förstudie. Därefter kör vi träning i ledarskap & samarbete med samtliga chefer & medarbetare. Jazz personlig coachning för chefer, coachning av ledning och coachning av medarbetarteam sker löpande under hela året. ”Syftet är att skapa verkliga förändringar på individ, team och organisatoriska nivåer” säger VDn

By | 2017-10-26T15:59:56+00:00 oktober 5th, 2017|Latest Articles|